TVR Griffith 200 -65. no 200GB5020     (Best offer/bid)

Ett unikt tillfälle att överta ett äkta TVR Griffith projekt. Bilen är en av de engelskbyggda exemplaren med  Ch nr: 200GB5020, alltså bil nr 20 av totalt 42st. Engelskt Reg nr: DFR 157C, De engelska Griffiths hade alla den senare (Manx Tail karossen. De USA-byggda Griffith Series 200hade den gamla Grantura-karossen. Men när TVR introducerade den nya karossen (Manx Tail) byttes namnet på USA-bilarna till series 400. Därför blandas det ofta ihop vad som är Griffith 200 och 400.

Just den här bilen har en mycket känd historik och var TVR:s demo bil i början av 1965 och Warren Allport från tidningen Autocar provkörde den också tidigt 1965, bild på detta finns bl.a. i Graham Robsons bok om TVR. Enligt uppgifter så kraschades bilen senare och reparerades på fabriken i Blackpool samtidigt fick den det nya namnet TVR Tuscan Short Wheelbase V8.

Sedemera väntade ett värre öde för den här Griffith/Tuscanen då den blev ett  verktyg i sporten Rallycross med John Akers vid spakarna för att något år senare rattas av Mike Day i samma förödande sport. 1969 blev Mike Day Brittisk Champion i Rallycross med den här bilen. Det finns t.o.m. ett videoklipp när han studsar omkring så grästuvorna ryker. Motorn var Fords 289" och försedd med kompressor under en period vilken demonterades innan bilen kom till Sverige 1970. Här kördes den fram till en bit in på 80-talet för att sen demonteras för renovering, som tyvärr hittills inte blivit av.

I mitten på 70-talet rasade dock originalmotorn och den ersattes av en helt ny 289" V8 vilken köptes från Ford Motorsport i Stockholm när dom sålde ut allt man hade ifrån motorsport och det lär ha varit Bosse Ljungfeldts reservmotor till hans Ford Falcon som han tävlade med. Därav de två dubbla Carterförgasarna. TVR Griffith ska enligt homologeringen ha 4st 48mm Weberförgasare under huven.  

Det här är en komplett bil men behöver ett nytt chassie då originalet är bortom all räddning efter så mycket stryk som den fått. Nytt chassie finns att köpa liksom alla karossdelar etc, 

Endast seriösa intressenter tack, men ring gärna för mer info!

Mike Day in action to become British Autocross Champion 1969.

A unique opportunity to acuire a genuine TVR Griffith 200 project. The car is one of the UK-built cars with Ch no: 200GB5020, ie car no. 20 of a total of about 42. UK Reg no: DFR 157C,​

This car has a very famous history and was the TVR demo car in 1965 and Warren Allport from the magazine Autocar also tested it early in 1965, a picture of this is in Graham Robson's book about TVR. According to information, the car was later crashed and repaired at the factory in Blackpool and at the same time it got a new name and resold as the TVR Tuscan Short Wheelbase V8 1966.

Later there was a worse fate for this Griffith / Tuscan when it became a tool in the sport Autocross with John Akers at the steering wheel and some year later Mike Day continued to race the car in the same devastating sport. In 1969 Mike Day also became British Champion in Rallycross with this car. There are even a video clip when he bounces around so the grass throats fly. The engine was Fords 289 "and it was supercharged for a period. In 1970 the car was bought and brought to Sweden where it was driven on the road to some extent into the 80s in order to then be dismantled for restauration, which unfortunately has not been done yet.

In the mid-70s, the original engine broke and was replaced by a completely new engine bought from Ford Motorsport in Stockholm and it was supposed to have been Bosse Ljungfeldt's spare engine for his Ford Falcon that he competed with. Hence the two Carter carburetors. TVR Griffith usually have, according to the homologation 4 x 48mm Weber carburetors under its bonnet. This is a complete car but in need of a new chassis since the original is beyond all rescue after as much abuse as it received. 

 

Only serious offers, but please call for more info!

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com